9. izborna jedinica

Malenica, Zekanović, Vidović, Bulj, Starčević