Inovativni projekti studenata četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu uspješni i na Međunarodnom sajmu inovacija ISIF u Istanbulu

Inovacije
Foto: pexels
Na 3. Međunarodnom sajmu inovacija ISIF 2018, jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta, koji se održavao od 27. do 29. rujna u Istanbulu u Turskoj, inovativni projekti studenata četiriju sastavnica Sveučilišta u Zagrebu osvojili su jednu srebrnu i dvije brončane medalje te priznanje Makedonskoga patentnoga ureda i Njemačke asocijacije inovatora, prioćilo je Sveučilište u Zagrebu.

Na sajmu su, u suradnji s Udrugom inovatora Hrvatske, sudjelovala četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Fakultet strojarstva i brodogradnje s dvjema inovacijama te Fakultet kemijskoga inženjerstva i tehnologije,
Tekstilno-tehnološki fakultet i Grafički fakultet, svaki s po jednom inovacijom.

Inovacija Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije pod nazivom OptIC – Program za razvoj i optimizaciju ionskih kromatografskih metoda autora Matije Cvetnića, Tomislava Bolanče, Šime Ukića, Marka Rogošića, Marinka Markića, Borisa Brigljevića, Ana Marije Dizdar i Petra Žuvele na sajmu inovacija ISIF 2018 nagrađena je srebrnom medaljom.

Brončanim medaljama nagrađene su inovacija Grafičkoga fakulteta pod nazivom Algoritam za definiranje najoptimalnijih smjernica za razvoj grafičkog proizvoda autora Ive Marenić, Jelene Mandić i Vladimira Cviljušca te inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom Bionička šaka autora Davora Širinića i Luke Miškovića.

Priznanje Makedonskoga patentnoga ureda dobila je inovacija Tekstilno-tehnološkoga fakulteta pod nazivom Inteligentni odjevni predmet za nadzor rada šumskih radnika autora Davora Begića i Dubravka Rogale, a priznanjem Njemačke asocijacije inovatora nagrađena je inovacija Fakulteta strojarstva i brodogradnje pod nazivom Robot za igranje šaha autora Leona Malnara.

Međunarodni sajam inovacija ISIF primarno je fokusiran na komercijalizaciju inovacija, novih proizvoda, usluga i tehnologija, a organizira se pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija
inovatora – IFIA, turskoga Ministarstva znanosti, obrazovanja i tehnologija, Turskoga ureda za patente i WIPO- a. Riječ je o jednom od značajnijih sajmova inovacija u ovom dijelu svijeta. ISIF istovremeno
predstavlja most između istoka i zapada za razmjenu ideja i uspostavljanje kontakata između inovatora i poslovne zajednice.

Tijekom tri dana na Sajmu je predstavljeno više od 250 inovacija iz dvadesetak zemalja, a inovacije iz Hrvatske izazvale su veliku pozornost međunarodne stručne javnosti i turske poslovne zajednice, o čemu svjedoče i ova priznanja, ističu sa sveučilišta.