HND izgubio 25 godina star sudski postupak, moraju platiti 2,3 milijuna kuna

Predmet sudskog spora je ugovor iz srpnja 1990., o najmu i preuređenju dijela zgrade u vlasništvu HND-a u Perkovčevoj 2 u Zagrebu, a sklopljen je između HND-a i tvrtke u vlasništvu Ante Ercegovića, Ante Marića i Ante Tabaka

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) je 3. rujna ove godine primilo pravomoćnu sudsku presudu kojom je okončan sudski postupak dug 25 godina, a kojeg je protiv HND-a pokrenula tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o iz Zagreba.

Pravomoćnom je presudom HND-u naloženo da spomenutoj tvrtki isplati iznos od 126.616,61 eura u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim kamatama koje teku od 1993. godine, kada je podignuta tužba protiv HND-a.

Točan iznos zateznih kamata još nije poznat, ali je ukupni iznos kojeg će HND na temelju pravomoćne presude morati isplatiti prema prvim procjenama veći od 320.000 eura. Čak dvije trećine tog iznosa čine zatezne kamate, zbog dužine sudskog postupka.

Nad tvrtkom U.T.T. Europa 92 d.o.o je tijekom sudskog postupka proglašen stečaj, 2005. godine, a sudski postupak protiv HND-a je u ime i za račun stečajne mase nastavio stečajni upravitelj.

Predmet sudskog spora je ugovor iz srpnja 1990., o najmu i preuređenju dijela zgrade u vlasništvu HND-a u Perkovčevoj 2 u Zagrebu, a sklopljen je između HND-a i tvrtke u vlasništvu Ante Ercegovića, Ante Marića i Ante Tabaka. S obzirom na to da spomenuta tvrtka ni nakon više od dvije godine nije dovršila preuređenje prostora ni plaćala najam, HND je raskinuo ugovor o zakupu i preuređenju i 1993. godine ishodio sudsku deložaciju najmoprimca iz spomenute zgrade. Međutim, tvrtka U.T.T. Europa 92 d.o.o je u studenom 1993. godine pokrenula sudski spor protiv HND-a i tražila povrat novca uloženog u preuređenje prostora kojeg je unajmila u zgradi HND-a.

“Pravomoćne odluke suda dužni smo poštovati”

Sud je djelomično prihvatio zahtjeve tužitelja i odbio većinu argumenata kojima je HND tijekom postupka dokazivao da iznos neplaćenog najma, režijskih troškova i izgubljene zarade za vrijeme dok je navedena tvrtka boravila u njihovim prostorijama iznosi 420.083,00 njemačkih maraka i zahtijevao prijeboj uzajamnih potraživanja .

Jedan od ključnih elemenata suda u ovom postupku je bio da Hrvatsko novinarsko društvo nije prijavio svoja potraživanja prema tvrtki U.T.T Europa 92 d.o.o u stečajnom postupku spomenute tvrtke koji je, usput rečeno, Trgovački sud u Zagrebu otvorio i zatvorio istoga dana – 30. ožujka 2005.

“Bez obzira na činjenicu da se sudski postupak trajao punih 25 godina i da cijena sporosti pravosuđa lomi preko leđa HND,-a pravomoćne odluke suda dužni smo poštivati . Vodstvo HND-a intenzivno radi na pronalaženju načina da izvrši sudsku presudu i istodobno osigura daljnje funkcioniranje našeg Društva”, piše u priopćenju koje je potpisao Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Stranke protiv ove pravomoćne presude mogu podnijeti zahtjev za Vrhovnom sudu u roku od 30 dana, ali zahtjev ne odlaže izvršenje presude.

Izvor: Poslovni dnevnik