HEP uvodi nova pametna brojila

HEP, pametna brojila, električna energija, energetika
YouTube/Screenshot
HEP će u sljedećih desetak godina o svom trošku zamijeniti sva postojeća brojila s pametnim brojilima s daljinskim očitanjem

Uvođenje pametnih brojila je prvi korak u uspostavljanju pametne energetske mreže na razini Europske unije, a cilj je postizanje racionalnijeg pristupa proizvodnji, potrošnji i distribuciji električne energije.

Do sad je u Hrvatskoj u različitim kategorijama potrošača ugrađeno oko stotinjak tisuća takvih brojila, a do 2030. će sva kućanstva dobiti pametna brojila. Ona omogućuju mjerenje snage i jalove energije te novi obračun potrošnje koji je utemeljen na stvarnoj, a ne procijenjenoj potrošnji.

Nova brojila omogućuju i kvalitetnije upravljanje potrošnjom, primjerice ako potrošač danima ne boravi u stanu ono će se prebaciti na jeftiniji tarifni model. Osim praćenja i optimiziranja potrošnje, ovi uređaji će mjeriti korištenu snagu i ako dođe do prekoračenja od korisnika će tražiti da dokupi veću snagu ili ugradi limitator.

Građani neće imati pristup novim brojilima

Savjetnik za energetiku udruge Splitski potrošač Nenad Kurtović ističe da će precizno mjerenje snage neminovno dovesti do viših računa jer sadašnja brojila nisu mogla registrirati probijanje limita pa se korištenje viška kilovata nije moglo naplaćivati. Kurtovića brine i to što su brojila zaključana i potrošači im nemaju pristup.

HEP pametna brojila nabavlja od nekoliko proizvođača, a među njima je i jedan domaći. U prosincu 2017. su s tvrtkom RIZ odašiljači sklopili dvogodišnji ugovor za isporuku elektroničkih brojila, a realizacija bi trebala započeti ovih dana.

Na zamjenu starih brojila je prema desetogodišnjem planu razvoja distribucijske mreže planirana potrošnja od 1,32 milijarde kuna, piše Tportal.