Dva milijuna kuna iz EU fondova za primarnu zdravstvenu zaštitu

zdravstvo, bolnica, statistika
Foto: Pixabay
Od travnja 2017. do kraja 2018. godine Zadarska županija uložila je u zdravstvene objekte na zadarskim otocima dva milijuna kuna iz europskih fondova, rečeno je u petak u Domu Zadarske županije na predstavljanju rezultata projekta vezanog uz poboljšanje pristupu primarnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenim područjima županije, na otocima.

U sklopu projekta, čiji je nositelj bila Zadarska županija, a partner Dom zdravlja Zadarske županije, nabavljena je medicinska oprema za više ordinacija, a u dvije su obavljeni infrastrukturni zahvati, rečeno je u Domu Zadarske županije na predstavljanju rezultata projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini na otocima Zadarske županije“.

“Novac je osiguran kako bi se nabavom opreme i poboljšanjem prostornih uvjeta omogućilo provođenje više dijagnostičkih i terapijskih postupaka u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te posljedično smanjio broj upućivanja u bolnice u tim područjima za najmanje pet posto, istaknula je voditeljica projekta, pomoćnica pročelnika za zdravstvo u Zadarskoj županiji Franka Krajnović.

Vrijednost nabavljene dijagnostičko-terapijske i ostale medicinske opreme je oko milijun kuna, i to za ordinacije opće/obiteljske medicine na Viru, Istu, uključujući i otok Molat, Neviđanima na otoku Pašmanu, Božavi na Dugom otoku i u Pagu

Ostatak novca, oko 600.000 kuna, potrošen je na infrastrukturne zahvate na ambulanti u Povljani na Pagu, a u Žmanu na Dugom otoku ugrađena je platforma za osobe sa smanjenom pokretljivošću, dodala je Krajnović.

Zadarska županija jedna od prvih koja je s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kao upravljačkim tijelom te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao posredničkim tijelom 2017. godine potpisala ugovor o dodjeli nepovratnog novca za poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, ponajprije u izoliranim i depriviranim područjima županije.

“Često ističem važnost ravnomjernog razvoja Zadarske županije, a ovaj je projekt konkretan primjer brige o stanovnicima svih naših krajeva. Zadarska županija, kao osnivač zdravstvenih ustanova, ulaže znatna financijska sredstva za zdravstvenu skrb svih naših stanovnika, a tako ćemo nastaviti i ubuduće”, rekao je zadarski župan Božidar Longin.

Istaknuo je da Dom zdravlja samostalno provodi projekt specijalizacije, vrijedan oko osam milijuna kuna, čime su plaćeni troškovi specijalizacije dvaju pedijatara, jednoga ginekologa i šest liječnika opće/obiteljske medicine.

Osim toga, zadarska Opća bolnica provodi vrijedan projekt dnevnih bolnica, vrijedan oko 50 milijuna kuna, Zavod za hitnu medicinu također je dobio nepovratna financijska sredstva za projekt specijalizacije, a  Zavod za javno zdravstvo provodi aktivnosti prevencije maligniteta u sklopu programa prekogranične suradnje, rekao je župan. (Hina)