Država darovala nekretnine u vrijednosti oko 118 milijuna kuna

Smanjenje državnog portfelja i aktivacija neiskorištene državne imovine se provode s ciljem smanjenja javnog duga, ističu iz Ministarstva

Ministarstvo državne imovine je objavilo izvještaj o provedbi strateškog plana za razdoblje 2018.-2020. u kojem stoji da je s ciljem prodaje nekretnina i razvrgnuća suvlasničkih zajednica u prvih šest mjeseci ove godine sklopljeno 184 ugovora ukupno vrijednih 83,1 milijun kuna, a darovane su i nekretnine u vrijednosti oko 118 milijuna kuna.

Iz Ministarstva ističu da je u prvoj polovici 2018. godine naglasak bio na raspolaganju nekretninama u svrhu njihova stavljanja u obrazovni, socijalni i kulturni napredak pa je s obzirom na to u korist jedinica lokalne i regionalne samouprave doneseno 26 odluka o dodjeli i darovanju državnih nekretnina.

S tim je ciljem u razdoblju od početka siječnja do kraja lipnja ove godine je sklopljeno 107 ugovora, od čega se njih 40 odnosi na ugovore o osnivanju prava služnosti (16 s naknadom, a 24 bez naknade).

Tu je i 47 ugovora o dodjeli nekretnina na korištenje od kojih samo jedan predviđa naknadu, te dva ugovora o zakupu s predviđenom naknadom i ugovori o pravu građenja, od kojih je 17 bez naknade i jedan s naknadom.

Aktivnosti se provode s ciljem smanjenja javnog duga

Smanjenje državnog portfelja i aktivacija neiskorištene državne imovine se provode s ciljem smanjenja javnog duga, pojašnjavaju iz Ministarstva.

“Revidiranim strateškim planom Ministarstva državne imovine za razdoblje 2018. – 2020., prihodi od nefinancijske imovine za 2018. godinu planirani su u iznosu 98,8 milijuna. Ukupni prihodi od upravljanja nekretninama nefinancijske imovine na razini prvog polugodišta 2018. godine veći su od planiranih iznosa na razini cijele 2018. godine te za razdoblje od siječnja do kraja lipnja iznose nešto više od 103 milijuna kuna, čime je ostvaren značajan rast u odnosu na isto razdoblje 2017. godine”, stoji u izvještaju.

Iz donesenih odluka Upravnog vijeća, odnosno ravnatelja  Centra za restrukturiranje i prodaju proizlazi da je prodajom i ustupanjem udjela u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareno 383,6 milijuna kuna prihoda. U državni proračun je po osnovi prihoda od dobiti trgovačkih društava iz portfelja Ministarstva zaključno s 30. lipnja uplaćeno 70,5 milijuna kuna.

Izvor: Novi list