Pregled trenutnih eksperimenata s osnovnim dohotkom  

euro
Foto: Pexels
Suosnivač BIEN-a (Europske mreže za osnovni dohodak) Guy Standing, veteran eksperimenata ovakve vrste, 2016. prozvao je „godinom pilota” upravo zbog rastućeg zanimanja za eksperimentiranje s osnovnim dohotkom u zemljama diljem svijeta

Tijekom 2017. neke od spomenutih pilot-studija u članku su pokrenute, neke su odgođene, dok su neke ostale neaktivne.

Članak sažima trenutno stanje postojećih, planiranih i prethodno najavljenih eksperimenata osnovnih pilot-prihoda od svibnja 2017. nadalje.

Finski eksperiment „Perustulokokeilu“

Finska vlada pokrenula je dvogodišnji eksperiment kako bi se istražili učinci osnovnog dohotka u sudjelovanju na tržištu rada.

Ovaj eksperiment osmislila je i režirala Kela – finstitucija za socijalno osiguranje.

Eksperimentalna skupina uključuje dvije tisuće nasumce odabranih ljudi u dobi između 25 i 58 godina (od njih ukupno otprilike 175 000 diljem zemlje) kojima je Kela u studenom 2016. isplatila naknadu za nezaposlenost. Sudjelovanje u osnovnom programu prihoda bilo je obvezno za odabrane.

Spomenutih dvije tisuće sudionika prima bezuvjetne uplate u iznosu od 560 eura mjesečno. Za razliku od aktualnih programa pomoći nezaposlenima u Finskoj, pilot-program ne uvjetuje korisnika da aktivno traži posao ili da prihvaća bilo kakve poslove koji mu se nude. Oni koji pronađu posao i dalje će primati puni iznos naknade.

Eksperiment je službeno pokrenut 1. siječnja 2017. i prve su isplate izvršene 9. siječnja, a nastavit će se isplaćivati sve do 31. prosinca 2018. Kelina istraživačka skupina uspoređuje ishode u eksperimentalnoj skupini s kontrolnom skupinom koja uključuje ukupan broj ljudi iz originalne ciljane populacije koja nije odabrana za sudjelovanje.

Kao što je već spomenuto, analiza će se usredotočiti na sudjelovanje na tržištu rada uključujući razlike u stopama zaposlenosti između eksperimentalnih skupina i kontrolnih skupina.

Direktor istraživanja Olli Kangas izjavio je na nedavno održanim predavanjima da će Kela pratiti i troškove građana na lijekove, njihovo korištenje usluga zdravstvene zaštite te varijacije dohotka.

Da bi izbjegla nepotpune primjere promatranja i prerane zaključke, Kela tijekom trajanja eksperimenta neće voditi intervjue ili provoditi upitnike te neće objaviti nikakve rezultate prije zaključivanja eksperimenta krajem 2018. godine.

Kangas je preporučio da se eksperiment nadogradi u budućnosti (naprimjer da se testiraju različiti modeli i da se proširi ciljana populacija). Međutim Vlada nije poslušala Kangasovu preporuku.

Eksperimenti općinske socijalne pomoći u Nizozemskoj

Tijekom 2016. istraživački timovi razvili su u nekoliko općina u Nizozemskoj planove za eksperimentiranje s bezuvjetnima novčanim transferima kako bi zamijenili nacionalni program socijalne pomoći.

Međutim njihovi su planovi naišli na otpor nacionalne vlade koja nameće ograničenja i, zapravo, zabranjuje eksperimentiranje s bezuvjetnim prednostima.

Naprimjer nizozemski zakon o sudjelovanju zahtijeva da se eksperimentalni sudionici anketiraju nakon šest i dvanaest mjeseci kako bi potvrdili da su poduzeli dostatne mjere u pronalasku posla ili da odustanu od studije ako nisu učinkovito koristili „bezuvjetan“ program.

Pilot-program predložen u Utrechtu, koji je dobio najveću pozornost medija engleskoga govornog područja, odgođen je nakon što Vlada nije odobrila eksperiment koji je osmislio istraživački tim Sveučilišta u Utrechtu.

Nizozemsko Ministarstvo za socijalna pitanja odobrilo je 3. srpnja 2017. eksperimente u pet općina: Groningen, Wageningen, Tilburg, Deventer i Ten Boer (Groningen i Ten Boer zajednički provode eksperiment).

Poslije se javila ideja o pokretanju sličnog eksperimenta u Nijmegenu koji bi uključivao 400 sudionika. Projekt je također odobren kasnije u srpnju 2017.

Za razliku od prethodno odbijenog dizajna eksperimenta u Utrehtu, smatrat će se da su izvedbe posljednjih eksperimenata u skladu sa zahtjevima Zakona o sudionicima.

Naprimjer svaki uključuje grupu za eksperimentiranje u kojoj sudionici podliježu zahtjevima za reintegraciju radne snage koji su intenzivniji od trenutnih programa socijalne skrbi.

U svakom od eksperimenata, koji će trajati dvije godine, sudionici će biti nasumce odabrani iz skupine korisnika trenutne socijalne pomoći (uz dobrovoljno sudjelovanje) te će zatim biti dodijeljeni ili kontrolnoj skupini ili jednoj od nekoliko eksperimentalnih skupina.

Svaki eksperiment ima najmanje tri skupine koje testiraju ispod navedene vrste intervencija:

  1. Uklanjanje zahtjeva za reintegraciju (naprimjer prijave za posao i programe obuke) socijalnih naknada.
  2. Pružanje intenzivnijeg oblika reintegracije.
  3. Omogućavanje sudionicima da zarađuju dodatne prihode na temelju svojih socijalnih naknada. Subjekti koji se dodjeljuju trećima eksperimentalnim skupinama smiju zadržati 50% dodatnog dohotka do maksimalnog iznosa od 199 eura mjesečno tijekom trajanja dvogodišnjeg eksperimenta. Nasuprot tome primateljima socijalne skrbi dopušteno je zadržati samo 25% dodatnih prihoda i samo u periodu od šest mjeseci.

Eksperiment „Groningen / Ten Boer“ uključuje četvrtu eksperimentalnu grupu koja sudionicima dopušta da se pridruže bilo kojoj od tri prethodne skupine.

No nije precizno nazivati nizozemske općinske eksperimente testovima osnovnog dohotka.

Ništa ne uključuje eksperimentalni uvjet u kojem je iznos potpuno neovisan o dohotku ili sastavu kućanstva.

Nadalje nijedan od predloženih eksperimenata ne uključuje eksperimentiranje koje kombinira smanjenje stope povlačenja koristi s uklanjanjem radnih uvjeta.

Kao što je već navedeno, čak i oni subjekti koji primaju „bezuvjetne“ isplate izgubit će pravo na sudjelovanje u studiji nakon šest ili dvanaest mjeseci ako aktivno ne traže posao.

Istraživači planiraju ispitati ishode kao što su zapošljavanje (uključujući radno vrijeme i privremeno zapošljavanje), obrazovanje, zdravlje i dobrobit.

Škotski općinski eksperimenti

U Glasgowu (Škotska) Gradsko vijeće udružilo se s istraživačkim institutom Royal Society of Arts (RSA) kako bi istražili nacrte za osnovni pilot prihoda.

Proces planiranja, premda je odmakao, nalazi se u ranoj fazi razvoja, a Vijeće i RSA trenutno rade na studiji financijske, upravne i ustavne izvedivosti pilot-programa.

Radionice na tu temu održane su u lipnju i srpnju 2017., a izvješće je objavljeno u rujnu.

Vijeća Fife i North Ayrshirea također su se obvezala istražiti mogućnost provođenja osnovnih eksperimenata s dohotkom.

Izvor: BIEN