Konferencija u Freiburgu: Osnovni dohodak u EU

Konferencija, EU
Pixabay
Tema privlači sve više pozornosti na europskoj razini

U listopadu ove godine održat će se konferencija na njemačkom sveučilištu u Freiburgu. Interdisciplinarnu konferenciju pod nazivom “Osnovni dohodak i euro-dividenda kao socio-politički stupovi EU i njezinih zemalja članica” organizirat će Odjel za ekonomsku politiku i ustavnu ekonomsku teoriju. Cilj je okupiti relevantne vodeće istraživače u Europi kako bi razmotrili pristup EU univerzalnom osnovnom dohotku (UBI).

Obično se javna rasprava o univerzalnom osnovnom dohotku vodi na nacionalnoj razini. Unazad nekoliko godina ova tema privlači sve više pozornosti i na europskoj razini. Pridaje joj se pozornost posebno nakon prijedloga Philippe Van Parijsa pod nazivom “Euro-dividenda“.

Radovi iz područja filozofije, sociologije, političke znanosti, prava

Ova konferencija ima za cilj objasniti prednosti i nedostatke propisa širom Europske unije i poveznica s nacionalnim pristupima. Oba pristupa će se analizirati s posebnim naglaskom na ekonomske i migracijske učinke, pravne aspekte i političku održivost. Prvoga dana konferencija će se baviti općim pitanjima o osnovnom dohotku, dok će se drugog dana fokusirati na euro-dividendu.

Radovi su iz područja kao što su filozofija, sociologija, politička znanost, pravo i ekonomija, pa čak i tehničke znanosti koje se bave raznim temama. Neke od njih su univerzalni osnovni dohodak i argumenti slobode, solidarnosti, socijalne i rodne pravde, pravni aspekti UBI-ja, europski stup socijalnih prava, UBI i euro-dividenda (stvaranje europske solidarnosti). Također, neke od tema su financijska izvedivost UBI-ja i financijski koncepti euro-dividende te učinci tržišta rada EU i migracija.

Izvor: www.basicincome.org