Kina bi mogla produljiti životni vijek za gotovo 3 godine, ako poboljša kvalitetu zraka

Hong Kong
Pixabay
Životni vijek u Kini mogao bi porasti za 2,9 godine uspije li ta zemlja poboljšati kvalitetu zraka u skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Kina je obećala definirati utjecaj onečišćenja zraka i vode na zdravlje u sklopu napora da do 2030. godine očekivanu životnu dob poveća na 79 godina.

Prema podacima za 2015., očekivani životni vijek u Kini iznosi 76,3 godine.

Velika poboljšanja kvalitete zraka u Kini ostvarena zadnjih pet godina već su dala rezultate, tvrdi Institut za politiku energetike pri Sveučilištu u Chicagu (EPIC).

“Kina napreduje u ratu protiv onečišćenja…  Dramatična poboljšanja na cjelokupno zdravlje njezina naroda dogodit će se, uključivo produljenje životnog vijeka, ako se ta poboljšanja održe”, rekao je u četvrtak direktor EPIC-a Michael Greenstone na konvenciji u Pekingu.

Prema podacima EPIC-a poboljšanja zraka u proteklih pet godina u Tianjinu na sjeveru Kine, poznatom po smogu, već bi trebala utjecati na to da se životni vijek za 13 milijuna stanovnika toga grada produlji za 1,2 godinu.

Prosječnu koncentraciju lebdećih čestica PM2.5 Kina je lani smanjila na prosječnih 39 mikrograma po kubičnom metru, što je za 9,3 posto manje u odnosu na 2017. Taj napredak ostvaren je kampanjom smanjenja korištenja ugljena i poboljšanjem standarda u industriji i uporabi automobila.

Međutim, prosječna emisija onečišćenja i dalje je znatno iznad kineskog standarda od 35 mikrograma, a pritom valja istaknuti da WHO preporučuje 10 mikrograma kao granicu

U sjevernim industrijskim područjima prosječne koncentracije onečišćenja zraka mnogo su više.

U studiji na koju se poziva kineska novinska agencija Xinhua u petak, skupina najviših kineskih stručnjaka za zdravlje identificira onečišćenje vode i zraka kao jednu od najvećih opasnosti po zdravlje u Kini u idućih 20 godina, uz pretilost, depresiju i Alzheimerovu bolest.

Kineski premijer Li Keqiang objavio je 2014. godine “rat” onečišćenju u strahu da bi šteta učinjena okolišu u 30 godina frenetičnog gospodarskog rasta u Kini mogla izazvati masovne socijalne nemire.

Iako su neke mjere već poduzete, a gospodarski rast usporava, Kina priznaje da rat protiv onečišćenja ide sporo

“Kina će vrlo teško poštovati standarde koje propisuje WHO čak i ako uloži velike napore da smanji emisije štetnih plinova koje su rezultat industrije i korištenja fosilnih goriva”, upozorava Jian Kejun, profesor na Institutu za energetska istraživanja.

“Štetne emisije neindustrijskih sektora, primjerice poljoprivrede, također igraju veliku ulogu u onečišćenju zraka, a njih je vrlo teško kontrolirati”, rekao je. (Hina)