Slobodna trgovina

slobodna trgovina, japan, EU, sporazum