Blokirana međunarodna zračna luka u Hong Kong – rastu napetosti između prosvjednika i vlade

Zatvaranje jedne od najprometnijih zračnih luka označava novi rast napetosti između prosvjednika i hongkoške vlade. Prosvjedi inicirani pokušajem donošenja novog zakona o izručenju traju već 5 mjeseci i zasad se političkoj krizi u administrativno zasebnom Hong Kongu ne nazire kraj.

Kratak pregled uzroka sve masovnijih okupljanja prosvjednika

U veljači ove godine, hongkoška vlada donijela je prijedlog zakona čijim bi se usvajanjem omogućilo izručenje počinitelja kaznenih djela zemljama s kojima Hong Kong nema sporazum o izručenju. Sastavljanje prijedloga zakona potaknuo je slučaj ubojstva u Tajvanu te se vjeruje da je počinitelj djela zaštitu potražio u Hong Kongu s kojim Tajvan nema potpisan sporazum o isporučenju počinitelja kaznenih djela.

Civilne udruge u Hong Kongu optužile su vladu za pokušaj prikrivenog rušenja autonomije, uspostavljene pod geslom “jedna država – dva sistema”, te početkom ožujka inicirale niz prosvjeda na kojima se počelo okupljati sve više nezadovoljnih građana. Broj sukoba između prosvjednika i policijskih snaga iz dana u dan sve više raste, a zasad se ne nazire rješenje sve značajnije političke krize

Hong Kong i Kina – “jedna zemlja – dva sistema”

Još 1842. UK kao pobjednik rata dobiva sam otok Hong Kong dok su ostatak teritorija koje je obuhvaćao Hong Kong Kinezi “iznajmili” Britancima na rok od 99 godina.

Tijekom tog razdoblja Hong Kong se razvio u trgovinsko i financijsko središte jugoistočne Azije. Uz ekonomski razvoj paralelno se razvijao i pravno – administrativni sustav institucija po uzoru na onaj britanski. Kada je UK 1997. službeno vratila područje Narodnoj Republici Kini, zbog različitog stogodišnjeg razvoja institucija, Kina je pristala omogućiti visok stupanj autonomije Hong Kongu za sljedećih 50 godina.

S obzirom da autonomni Hong Kong pruža prihvat i sigurnost mnogim političkim disidentima od Kine, prosvjednici smatraju da je zakon o izručenju samo prikriveni pokušaj da se Kini olakša pristup odbjeglim disidentima.

Kakva budućnost čeka Hong Kong

Činjenica da suspenzija zakonodavnog prijedloga nije zaustavila prosvjede implicira da je politička kriza koja je ove godine zahvatila Kinu puno kompleksnija. Trenutno su na djelu dva procesa: sve veća centralizacija moći u rukama Xi Jinpinga i pokušaj podvrgavanja Hong Konga režimu te sve jači građanski zahtjevi za demokratizacijom Hong Konga.

Čini se da je 100 godina razdvojenosti središnje Kine i autonomnog Hong Konga stvorilo nepremostiv rascjep između dviju vizija uređenja društva te je za očekivati da se političko rješenje ovog problema neće pronaći u skoroj budućnosti.

K.G.